نقشه راه کندلوس

نقشه راه بهشت کندلوس

گردشگران در کندلوس

نقشه راه بهشتی به نام کندلوس:

هفت کیلومتر بعد از مرزن آباد یا ۲۵ کیلومتر مانده به چالوس باید بپچی به سمت راست به طرف جاده کجور. بعد از طی کردن حدود سی کیلومتر باز هم باید به سمت راست بپیچی و ۱۵ کیلومتر مسیر را طی کنی و به کندلوس برسی.

همان جایی که ناصرالدین‌شاه در سفرش به اینجا در سال ۱۲۹۲هجری قمری (حدود ۱۲۰ سال پیش) چند روزی اتراق کردو نام اینجا را گذاشت میخ‌ساز که چهار دهکده به نام های پیده، گیل کلا، میرکلا وکندلوس راشامل میشود.

از این میان کندلوس دارای آوازه جهانی است و به یکى از قطب‌هاى گردشگرى استان مازندران تبدیل گردیده است…

نشانی روستای کندلوس: جاده چالوس- بعد از مرزن آباد- جاده دشت نظیر- کیلومتر ۴۲ دهکده کندلوس

تلفن:۳۰-۰۱۱۵۲۳۶۲۲۲۸

کروکی کندلوس