خواص آویشن

خواص آویشن و نحوه مصرف آن

خواص آویشن و نحوه مصرف آن

خواص آویشن و نحوه مصرف آن آویشن گیاهی از خانواده نعناع است که احتمالاً آن را از مجموعه ادویه خود می شناسید. اما این بسیار بیشتر از یک عنصر مورد تصور است دامنه استفاده از آن چشمگیر است و بیش از 400 زیرگونه دارد. مصریان باستان از آن در مومیایی…