انتشارات دکتر جهانگیری

مجموعه انتشارات بنیاد جهانگیری

این مجموعه در زمینه اشاعه و گسترش فرهنگ ایران زمین سالیان درازی است که به چاپ و نشر کتب گوناگون ،فیلم،سی دی و وسایل آموزشی گوناگون مشغول می باشد و دراین راستا توانسته است جایگاهی در خور در فرهنگ ایران برای خود بیابد.

ردیف

عنوان محصولات

DVD/CD/Book

1

کندلوس

کتاب

2

تکنولوژی ساخت دارو

کتاب

3

درمان در خانه

کتاب

4

مینا و پلنگ

کتاب

5

مارجان

کتاب

6

مردان صنعت

کتاب

7

پیش تر از مرحله عاقلی

کتاب

8

 رنج و گنج (سیاه و سفید)

کتاب

9

 رنج و گنج (رنگی)

کتاب

10

بزرگداشت

Movie CDِِ

11

با هم به کندلوس برویم

Movie CD

12

عشق جاوید

Music CD

13

خود اشتغالی

کتاب

14

400 فیلم کسب وکار

Movie 10DVD

15

بذر فروشهای جهان

1 CD

16

300 سوژه مشاغل

4 DVD

17

نگاهی تازه به کشاورزی در قرن 21

10CD

18

 دوره کامل کسب و کار غیر حضوری

 بسته آموزشی

19

 برگزیده اسناد تاریخی

کتاب

20

کارآفرینی به شیوه دکتر جهانگیری

کتاب

21

حافظ به روایتی دیگر

کتاب

22

درختان بری (Berries)

کتاب

علاقمندان و همه آنهایی که دغدغه فرهنگ و هنر این سرزمین را در سر دارند و یا علاقمند به آشنایی با انتشارات این موسسه میباشند و یا مایل به انتقال تجارب و اطلاعات خود جهت غنی شدن بیشتر این مجموعه باشند می توانند با نشانی های زیر تماس حاصل فرمایند.