کشت و صنعت پیلشت

کشت و صنعت پیلشت واقع در کندلوس

مجموعه کشت و صنعت پیلشت، با برخورداری از ۴۰ سال سابقه پر بار دکتر علی اصغر جهانگیری که در قالب مجتمع کشاورزی کندلوس، صدها فرآورده از منشا طبیعت تولید و عرضه نموده و امروزه تجارب خود را در دانشگاه‌های سراسر کشور تقدیم جوانان عزیز میهن می‌نماید،

مبادرست به ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار کشاورزی ایران نموده و درختان، گلها، گیاهان صنعتی و بذرهای جدید را در جهت اعتلای کشاورزی ایران در این دفترچه تقدیم شما هموطنان نموده است.

امید است سر آغازی باشد تا شاهد شکوفای هر چه بیشتر کشاورزی در ایران باشیم.

کشت و صنعت پیلشتکشت و صنعت پیلشت