رویدادها

جشن فردینماشو در کندلوس
06
آبان - 1399

جشن فردینماشو در کندلوس

کندلوس، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران. روستای کندلوس، با چهارهزار سال تاریخ، در دل کوهستانهای البرز، چشم به راه همدمی است

اطلاعات بیشتر
تور کندلوس
04
اسفند - 1399

تور کندلوس

کندلوس، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران. روستای کندلوس، با چهارهزار سال تاریخ، در دل کوهستانهای البرز، چشم به راه همدمی است

اطلاعات بیشتر

No upcoming events!

بازدید از موزه کندلوس
04
اسفند - 1398

بازدید از موزه کندلوس

کندلوس، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران. روستای کندلوس، با چهارهزار سال تاریخ، در دل کوهستانهای البرز، چشم به راه همدمی است

اطلاعات بیشتر