بخشی از تقدیرنامه های استاده جهانگیری

تصاویر مربوطه :

[envira-gallery id=”4768″]